Takket være støtte fra Farumgaardfonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har Øhavsmuseet fået produceret en helt ny historisk bog, ”De uvelkomne fra øst”, som udgives på museets forlag.

Bogen lanceres onsdag den 31. januar kl. 15.00 i Retssalen i Arrestmuseet på Faaborg Torv.

Bogen er baseret på bearbejdning af hidtil upåagtet skriftligt kildemateriale og fotos fra Faaborg Byhistoriske Arkiv og skrevet af historiker Eg Groa, i 2017 (hvor Arkivet rundede 80 år), og han vil være til stede ved lanceringen, hvor det også er muligt at erhverve signerede eksemplarer.

Øhavsmusset håber at se dig/jer til arrangementet

Source: Det Sker